Открити уроци за учащи се

Образователна  програма предназначена за групови посещения

Разработена по инициатива на Читалище „Просвета – 1927 г.“ село Маноле.

Задължителна част на всеки един от образователните  пакети, които предлагаме на вниманието на нашите гости, съдържа образователна част съобразена с възрастта на посетителите. Образователната програма  съчетава играта с научната информация, а   основната и задача  е да пробуди родовата памет на подрастващите и да  ги запознае  с мъдростта на предците ни.

Разработена е на няколко  нива  с различни теми съобразно възрастови   те особености на учениците.  Децата са не само наблюдатели, а и активни участници в образователния процес, като стремежа е да провокираме у тях по-голям интерес към историята и археологията, като създадем една привлекателна и достъпна учебна среда.  Практическите занимания по древни занаяти развиват творческите умения на подрастващите и формират у тях трайни интереси и потребности.


Изобразително и декоративно изкуство върху керамика

Трудността на работа и материалите са съобразени с възрастта на обучаващите се.  Всяко дете получава своя керамична фигура, която декорира.   Готовите керамични форми остават за участниците. (Избора на керамична фигура/съд или тематиката на изработваните пана се определя предварително от ръководителя на групата)


Демонстрационен – интерактивен  урок/моделиране

Урока включва кратък образователен разказ за технологичния процес на изработка на керамични форми. Демонстрация на уреди и техники в грънчарството и керамиката. Трудността на изработваните от децата глинени форми е съобразена с тяхната възраст. Децата отнасят в къщи изработените от тях елементи и имат възможност да ги изсушат и по-късно да ги декорират.


Образователен пакет „Млад археолог“

В импровизирано трасе в двора на КИЦ „Малтепе“ децата извършват собствено археологическо проучване с цел откриване на „тракийска монета“,  която по късно почистват и реставрират в залата по учебна археология.  На откритите монети поставяме магнитче и остават за спомен на децата от посещението им на могилата „Малтепе“. По-големите на отборен принцип търсят „археологическа находка“ ,  откритите артефакти отнасят в залата по учебна археология, където почистват намерените елементи и правят опит за възстановяване целостта на находката.