Отдаване на зали

Културно-информационен център „Малтепе“ разполага с три зали, подходящи за културни прояви, делови срещи, обучения, конфиренции и семинари.

  • Залите са със собствена климатизация, като има възможност сами да определяте желаната температура.
  • Изчистеният интериор, дава максимална свобода да го преобразите в духа на всяко организирано от Вас събитие.
  • За всички организатори и посетители е подсигурен паркинг.
  • Техническата подсигуреност – мобилен компютър, мултимедия, принтер, ксерокс осигурява удобство както за презентиращите, така и за всички присъстващи на събитието.
  • Съпътстващи услуги- кафе пауза, кетъринг и др.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /62 седящи места/

Информационният център разполага с мултимедийно оборудване, даващо възможност за използване на модерни похвати за представяне на съдържание чрез звук, картина и светлина.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА  /30  седящи места/

Залата е оборудвана с мултимедийна техника и е  подходяща за провеждане на обучения, презентации, конференции, тиймбилдинги, бизнес срещи и др.

СЕМИНАРНА ЗАЛА /12 седящи места/

Залата е  подходяща за провеждане на бизнес срещи и за обучения на малък брой  хора.