Програма БГ 08 Културно наследство и съвременни изкуства

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 подкрепя проекти в следните области:

Възстановяване, реставрация и опазване на културното наследство;
Достъпност на културното и природното наследство;
Документиране на културната история;
Представяне на съвременно изкуство и култура пред широката общественост;
Дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Подробна информация е публикувана на следният адрес в Интернет:www.Culture-EEA-BG.org