Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
Обща информация – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

Обща информация


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

[av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ padding=’0px’ border=“ border_color=“ radius=’0px’ background_color=“ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Обща информация’ color=’custom-color-heading’ style=“ custom_font=’#000000′ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’10’ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“][/av_heading]

[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ admin_preview_bg=“]

Име на проекта: „Музей на открито „Малтепе“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Договор №24-10М1-45/28.08.2015 г.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Бенефициент: Община „Марица“

Партньори:

Регионален археологически музей – гр. Пловдив

Областна администрация с административен център гр. Пловдив

ОБЩИ ДАННИ НА ОБЕКТА
Музей на открито „Малтепе”, с. Маноле,
община „Марица”, област Пловдив

1. Местоположение
Село Маноле се намира на около 18 км. североизточно от гр. Пловдив. Връзката с останалите населени места е осигурена с автобусна и железопътна линия.
Могилата „Малтепе” е на 300 м. от ж.п. гара и на около 600 м. от центъра на селото, където се намират информационният туристически център (в читалището), църквата, кметството, както и много характерни селски къщи. В югоизточна посока е т. нар. „Малка могила”, а на юг се предвижда обособяването на богато озелелен парк за отдих и развлечения. В западна посока е било селскостопанското летище, което в момента е неизползваемо.

Достъпът до могилата „Малтепе” от селото е пешеходен, автомобилен или с велосипед. Теренът, на който е разположена, е с площ от 11 дка.

2. Ландшафтна характеристика
Село Маноле е център на зеленчукопроизводството в цялата област. Пейзажът му е равнинен, с плодородни обработваеми площи, типичен за Тракийската равнина. През селото минава Черна река – малък приток на р. Марица, а в далечината (съответно в южна и северна посока) се очертават силуетите на Родопите и Стара планина.

3. Историческа справка
За село Маноле съществуват документи, датиращи от 1488 г., когато се е наричало Манул. Наименованието си дължи на майстор Манол, основоположник на селото, издигнал голям хан на това място и с голямо влияние сред турските власти. Църквата, училището „Васил Левски” и голяма част от постройките в него са изградени през 1928 г., след Чирпанското земетресение през същата година.

4. Археологическа характеристика:
Могилата „Малтепе” е регистрирана като недвижима културна ценност – археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” под Регистрационен N: 10001496
Разположена на 171 м. надморска височина, това е най – голямата надгробна могила на територията на България, с размери – диаметър 90 м и височина 22 м. Могилата „Малтепе” представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл.Хр. Върху по-голяма част от могилния насип през 2003 г. са извършени геофизични проучвания от Регионален археологически музей Пловдив и специалисти на Националния археологически институт при БАН София, в резултат на което е установено наличието на различни типове гробни съоръжения. Могилата представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк ІІ, съюзник на римските императори, и неговата фамилия. Проучването, консервацията, реставрацията и експонирането на гробните съоръжения в могилата ще представи пред българските и чуждестранни туристи една рекострукция на древните религиозни вярвания и погребалните практики на тракийските владетели, управлявали царството на одрисите и Филипопол в периода І в.пр.Хр. – ІІІ в.сл.Хр.
В югоизточна посока, на 70 м. от могилата „Малтепе” , през 2003 г. е извършено археологическо проучване на по-малка по размери могила, представляваща крематориум, в който са изгаряни членовете на царската фамилия, чийто останки са погребани в могилата „Малтепе”.

5. Проектна характеристика
Проектът предвижда в първи етап да се изготви подробно архитектурно и фотограметрично заснемане на археологическите структури – гробници, саркофази и обредни съоръжения, намиращи се в могилата, които ще се преместят и експонират временно на открито (под навеси).
Теренът ще се оформи като паркова зона с висока, средна и ниска растителност, алеи, места за сядане и чешма. Ще бъдат изградени паркинг, информационен и експозиционен център, малко кафене и тоалетни за посетители (вкл. за хора с увреждания).
В североизточна посока е определена площ за депониране на пръстта, извадена от могилата. С част от автентичната пръст ще бъде възстановен могилния насип, под който ще се експонират in sito гробниците. Предвижда се ограждане на целия терен с метална ограда и жив плет.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721