Информация за обекта

През 2015 г. община „Марица“ стартира   проект „Музей на открито Малтепе“, благодарение на който до съществуващата  могила в село Маноле вече има построена сграда, обособена като модерен културно-информационен център. Проектът е реализиран   с  финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.   Изградената  многофункционална сграда е със застроена площ от 790кв.м. и съдържа: информационен център, зала за експозиции, заседателна и конферентна зала, а също така е  обособено помещение  за учебна археология.  Информационният център разполага с мултимедийно оборудване, даващо възможност за използване на модерни похвати за представяне на съдържание  чрез звук, картина и светлина. Обособената учебна част включва:  конферентна зала, помещение  за учебна археология и кът за древни занаяти. На разположение на посетителите е предоставено професионално оборудване: глиномес, грънчарско колело, маси за учебна археология, а така също  пещ за изпичане на глина и вертикален стан за тъкане. В работилниците по древни  занаяти с предварително записване всеки сам може да изготви своя античен съд или атрибут. За удобство на посетителите е изграден паркинг (вкл. и за хора с увреждания).