Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
Приключи работата по проекта „(Пре-)открий и съхрани“. – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

Приключи работата по проекта „(Пре-)открий и съхрани“.


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

 Фондация „Стойна Кръстанова“ има удоволствието да съобщи, че приключи работата по проекта „(Пре-)открий и съхрани“. Опазване на нематериалното културно наследство на Община Марица“ – научно-приложен проект, изпълнен от изследователи от катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и представители на Културно-информационния център „Малтепе“, с. Маноле. Неговата цел беше да проучи, документира, придаде ценност (валоризира) на нематериалното културно наследство на община Марица и да го представи пред широката общественост. Едногодишните теренни изследвания дадоха възможност не само да се събере богат етнографски материал, но и да се разбере мнението на хората за местното културно наследство, да се изяснят процесите, ролята на семейството, читалището и училището за неговото съхраняване и предаване на младите.

Изследователските подходи към наследството и данните, които събрахме при проучването, дават възможност да се покажат връзките между нематериално и материално, визуално и сетивно, старинно и обновено. Във всички случаи на преден план излиза неговото символно значение и ролята му за представяне и самоидентифициране на местната общност. В резултат на проучванията събрахме аудио- и визуални материали, на чиято основа се създаде изложбата „Преоткрий и съхрани“, видеоматериалите „И моята майка, и моята баба месеха…“ и „Ръцете създават душата на съда“, както и филмът, носещ заглавието на проекта. Беше подготвена и образователна програма, предназначена за деца и младежи, посещаващи Културно-информационния център „Малтепе“. С нейна помощ наследството се включва и в съвременните културни практики, подпомагайки утвърждаването и обновяването на местните традиции. Така целият екип и фондацията се опитахме да подпомогнем изграждането на чувствителност към културното наследство и утвърждаването на местната културна идентичност.

Изложбата може да се разгледа в залата на Културно-информационен център „Малтепе“, където ще бъде експонирана за постоянно.

Бихме искали да благодарим на хората на Община Марица, които споделиха с нас своите знания, спомени, размисли, на работещите в читалищата, които са стожери за съхраняване и представяне на местното наследство, както и на всички институции, които ни подкрепяха в нашата работа.


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721