Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
УЧАСТНИЦИ В РАБОТИЛНИЦА НА МАЛТЕПЕ СЕ УЧИХА ДА ПРАВЯТ КИРПИЧЕНА СТЕНА И ПЛЕТ – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

УЧАСТНИЦИ В РАБОТИЛНИЦА НА МАЛТЕПЕ СЕ УЧИХА ДА ПРАВЯТ КИРПИЧЕНА СТЕНА И ПЛЕТ


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

Еднодневна работилница за представяне на традиционни техники за работа с естествени материали се проведе през уикенда в Културно-информационен център „Малтепе“.

Събитието е по проект, финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Арх. Кубрат Милев, арх. Николай Маринов, арх. Ирина Аргирова и майстор-грънчарят Радостин Ганев грабнаха вниманието на аудиторията с лекциите си за традиционните похвати в строителството с естествени материали и културното наследство-материално и нематериално.

В лекцията „Традиционни похвати в строителството с естествени материали“, участниците се запознаха с основните понятия в областта на естествените материали и техните характеристики.

Бяха  разгледани материалите и строителните техники, които са използвани във времето по българските земи. По-детайлно се акцентира на 2 техники: кирпичената зидария, с нейните подвидове-носеща и пълнежна функция и плета, като преграждаща и неносеща преградна стена. Засегната бе и проблематиката при приложението на тези традиционни похвати в съвременните строително-технически изисквания, норми и наредби.

В лекцията „Културно наследство, материално и нематериално“, бяха обсъдени методите за опазване на културното наследство: консервация, реставрация, реконструкция, интерпретация, адаптация.

Всички участници се включиха в демонстрациите по изработка на стена посредством техниката „плет“ използвайки леска, подготовка на кирпичени тухли и стена посредством зидане с кирпич и източване на глинен съд на грънчарско колело.

За изпълнението на проекта Културно-информационен център „Малтепе“ бе оборудван с нова техника – двустранно крачно грънчарско колело, специализиран стелаж за съхнене на глинени съдове и работна маса, които ще бъдат използвани за работилниците с деца.

Заснетото кратко видео, подготвените демонстрационни пана и новопридобитите знания пък ще бъдат приложени за разработка на методика на детската образователна игра на тема „Приложението на глината в строителните техники в хода на човешката история“.

smart
smart
smart


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721