Заповядайте в еднодневната работилница на тема: „Представяне на традиционни техники за работа с естествени материали“

Повишената чувствителност на обществото към екологията и зеления начин на живот, се очертава като все по-важен фактор в дизайна на средата, в която живеем. Въпросът е как да живеем по – природосъобразно, без да напускаме града и как светът на високотехнологичните индустрии и светът на природата да се срещат и съществуват заедно. В търсене на решение на това предизвикателство на новото време, ние се обръщаме към позабравените и незаслужено пренебрегвани естествени материали и тяхното функционално и естетическо приложение в архитектурата и дизайна на вътрешните пространства.

Заповядайте в еднодневната работилница на тема:
„Представяне на традиционни техники за работа с естествени материали“

Където ще можете да се включите в демонстрациите на:
o Изработка на стена посредством техниката „Плет“, използвайки леска
o Изработка на кирпичени тухли и стена посредством зидане с кирпич
o Източване на глинени съдове на грънчарско колело
Място на провеждане: Културно-информационен център „Малтепе“ , село Маноле
Начало: 9:00 ч.

Броят на участниците в работилницата е ограничен!
Участие се заявява предварително до 10 май 2021 г.
За записване и повече информация: Дияна Мичокова, тел:088 400 792, Еmail:maltepe@maritsa.org