Класиране от конкурс „Миналото оживява днес“ посветен на 30 годишнината на Община „Марица“

Първа възрастова група-деца от 7г до 11г

Място в класирането

Име на участника

Години

Училище

1-во място

Християн Иванов Пенков

III клас , 10г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

2-ро място

Любов Николаева Стаматова

IV клас, 11г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

2-ро място

Мария Тодорова Милушева

I клас, 7г.

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“

с. Царацово

3-то място

Гергана Рангелова Рангелова

III клас, 10г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

3-то място

Александра Тончева Джонова

IV клас, 11г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

Поощрителна награда (за естетическа израбока)

Ана- Мария Иванова Стоянова

IV клас, 11г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

 

Втора  възрастова група-деца от 12г. до 16г.

Място в класирането

Име на участника

Години

Училище

1-во място

Петра Николаева Тилева

VII клас, 13г.

СУ „Васил Левски“ с.Маноле

2-ро място

Гергана Емилова Славчева

VII клас, 13г.

ОУ „Климент Охридски“

с. Скутаре

3-то място

Калина Николова Кърнолска

V клас,

 12 г.

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“

с. Царацово

3-то място

Алис Геворг Глнджян

VII клас, 13г.

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“

с. Царацово