ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, във връзка с изпълнението на Проект „Музей на открито Малтепе“, който се финансира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №24-10М1-45 от 28.08.2015г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Пресконференцията ще се състои на 20 април 2017г. от 13 часа в Конферентната зала на Община „Марица“.

Ще бъде представена реализацията на проекта “Музей на открито Малтепе” по дейности, както и перспективата пред обекта. Проектът способства за предпазване и съхранение на културното наследство на България и документирането му като обект на културната история, а също и осигуряване на достъпност до него за обществеността.
Превръщането на обекта в туристическа атракция в резултат от дейностите по проекта ще способства и за повишаване на вниманието към района. Освен информационен център, ще се реализира и още една цел на проекта посредством изградения учебен център по археология, в който ще се обучават студенти, специалисти и хора (непрофесионалисти) с интерес към археологията на територията на Малтепе. Проектът е от приоритено значение за Община „Марица“ и нейните партньори не само с цел развитие на региона и опазване на културното наследство, но и за постигане на високи стандарти в реализацията на подобни проекти.

За всякаква допълнителна информация оставаме на Ваше разположение!
Ръководител на проекта: Здравко Данаилов – 032/907-811