От топката глина До купа-бижу

Днес всички присъстващи изпитаха удоволствие от моделирането и работа на грънчарското колело. СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ГЛАЗИРАМЕ! ❤️ Фотограф: Mamon Bargouthi