ДГ „Велимира“ Опознаваме света чрез експериментиране ;) ;) ;)