Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
януари 2017 – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е: СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА Е УДЪЛЖЕН


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

С допълнително споразумение от 16.01.2017г., подписано от кмета на община „Марица“ – г-н Димитър Иванов и от ръководителя Програмния оператор – г-н Боил Банов, крайният срок за изпълнение на проекта „Музей на открито Малтепе“ е удължен до 28.04.2017г. Изменението на продължи-телността на договора от 18 на 20 месеца бе продиктувано от необходимостта за допълнително време при извършване на строително – монтажните работи на обекта. Предвид настъпилите зимни месеци и влошаване на метеорологичните условия, с цел спазване на технологичните изисквания за строителство и запазване качеството на влаганите материали, строително – монтажните работи на обект „Музей на открито Малтепе“ са временно преустановени. Влошените атмосферни условия, изразяващи се в настъпило рязко застудяване на времето и обилни валежи от сняг създават невъзможност за извършване на строително-монтажни работи на обекта.


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721