Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
юли 2016 – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

Музей на открито „Малтепе“ ще се появи в Община Марица


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

IMAG4197Днес бе направена първа копка на Музей на открито „Малтепе“ в Община Марица, който се изпълнява в партньорство с Регионален археологически музей гр. Пловдив и Областна администрация с административен център град Пловдив, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона. На събитието присъстваха кметът на Община Марица Димитър Иванов, кметът на с. Маноле Александър Иванов, доц. д-р Костадин Кисьов – директор на регионалния археологически музей в гр. Пловдив, както и представители на консорциум „МАЛ ТЕПЕ 2016“. Двамата кметове направиха първа копка, с която бе дадено началото на изпълнението на строителните дейности във връзка с изграждането на първия музей на открито на територията на общината. Г-н Димитър Иванов увери всички присъстващи, че лично ще осъществява контрол по качественото и навременно изпълнение на всички дейности по строителството и пожела успех на всички участници в проекта. Проектът е на стойност 805 961,61 евро и е със срок на изпълнение 18 месеца – от 28.08.2015 г. до 28.02.2017 г. Безвъзмездното финансиране е осигурено чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, чрез Министерство на културата, съгласно Договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г. Могила „Малтепе” е най-голямата надгробна могила на територията на България с размери – диаметър 90м. и височина 22м. Могилата представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл.Хр. Регистрирана като недвижима културна ценност – археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” под Регистрационен № 10001496. Във връзка с изпълнение на дейностите и постигане на напредък по проекта „Музей на открито Малтепе“, на 10 юни 2016 г., след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, кметът на община Марица Димитър Иванов и представителят на „МАЛ ТЕПЕ 2016“ ДЗЗД подписаха договор за извършване на „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“, мест. Малтепе, в землището на с. Маноле, община Марица. Договорът за инженеринг е на стойност 1 428 164,96 лв. с ДДС, а общият срок за изпълнение е 180 календарни дни от датата на подписване на договора. В инвестиционния проект е заложено оформление на пространството около могилата. Обособена е зона за учебна археология, реставрация и музейни практики. В североизточна посока е определена площ за депониране на пръстта, извадена от могилата. Предвиден е паркинг за пристигащите посетители, който да обслужва до 15 леки коли и 2 автобуса.

За административното обслужване на музея са предвидени помещения, които да удовлетворяват няколко основни цели:

  1. Информационен център;
  2. Конферентна зала;
  3. Помещения за служебния персонал;
  4. Помещение за охрана;
  5. Прилежащи сервизни и обслужващи помещения.

Източник: БГНЕС

Прессъобщение

IMAG4197Днес, 27 юли 2016 г., се проведе официална церемония, свързана с първа копка по проект „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ” с бенефициент Община Марица, който се изпълнява в партньорство с
Регионален археологически музей гр. Пловдив
Областна администрация с административен център град Пловдив
На събитието присъстваха кметът на Община Марица – г-н Димитър Иванов, кметът на с. Маноле – г-н Александър Иванов, доц. д-р Костадин Кисьов – директор на регионалния археологически музей в гр. Пловдив, както и представители на консорциум „МАЛ ТЕПЕ 2016“.
Двамата кметове направиха първа копка, с която бе дадено началото на изпълнението на строителните дейности във връзка с изграждането на първия музей на открито на територията на общината. Г-н Димитър Иванов увери всички присъстващи, че лично ще осъществява контрол по качественото и навременно изпълнение на всички дейности по строителството и пожела успех на всички участници в проекта.
Проектът е на стойност 805 961,61 евро и е със срок на изпълнение 18 месеца – от 28.08.2015г. до 28.02.2017г.
Безвъзмездното финансиране е осигурено чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, чрез Министерство на културата, съгласно Договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г.
Могила „Малтепе” е най – голямата надгробна могила на територията на България с размери – диаметър 90м. и височина 22м. Могилата представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл.Хр. Регистрирана като недвижима културна ценност – археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” под Регистрационен № 10001496.
Във връзка с изпълнение на дейностите и постигане на напредък по проекта „Музей на открито Малтепе“, на 10 юни 2016г., след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, кметът на община Марица г-н Димитър Иванов и представителят на „МАЛ ТЕПЕ 2016“ ДЗЗД подписаха договор за извършване на „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“, мест. Малтепе, в землището на с. Маноле, община Марица. Договорът за инженеринг е на стойност 1 428 164,96 лв. с ДДС, а общият срок за изпълнение е 180 календарни дни от датата на подписване на договора.

В инвестиционния проект е заложено оформление на пространството около могилата. Обособена е зона за учебна археология, реставрация и музейни практики. В североизточна посока е определена площ за депониране на пръстта, извадена от могилата.Предвиден е паркинг за пристигащите посетители, който да обслужва до 15 леки коли и 2 автобуса.
За административното обслужване на музея са предвидени помещения, които да удовлетворяват няколко основни цели:

  • Информационен център
  • Конферентна зала
  • Помещения за служебния персонал
  • Помещение за охрана
  • Прилежащи сервизни и обслужващи помещения

Относно целите, свързани с образование и обучение в областта на историята, археологията и изкуствата, са предвидени зала за учебни практики (помещения с инсталирани технически и учебен реквизит, мултимедийни и компютърни устройства), както и складова площ.

Общата застроена площ на сградата е 790.05 кв.м.

В проекта е включена и семинарна зала за около 30 човека.
На площадката на археологическия комплекс са предвидени още:
Зона за открито експониране на структури от могилата
Паркова среда – беседки, места за сядане
Депо за складиране на пръстта
Площи, обслужващи научно-изследователския екип

За строителния надзор, предвиден по проекта, на 16.05.2016г. е сключен договор с фирма „Контрол-инвест“ ЕООД. Договорът влиза в сила от деня на откриване на строителната площадка и е със срок на действие до издаване на Разрешението за ползване на обекта от Държавната приемателна комисия, но не по-късно от 28.02.2017г.

Напрегнато археологическо лято в Пловдив

снимка: БГНЕС

В края на юли започват проучванията на Небет тепе в Пловдив, каза директорът на Регионалния археологически музей доц. Костадин Кисьов.

Голям екип начело с арх. София Христова и асистенти по археология от Пловдивския университет в продължение на месец-два ще трябва да установят на база геофизични проучвания от миналата година и сегашни разкопки няколко важни неща, обясни той за БГНЕС.

В зоната около водохранилището от Средновековието никога не са били провеждани археологически разкопки. Целта е да се види дали западната крепостна стена не продължава в тоя сектор и дали съществуват някои вътрешни зидове. Ако се открият тия фортификационни съоръжения, те трябва максимално да бъдат разкрити, така че проектът, който ще следва за реставрация и консервация, да обхване цялата площ на Небет тепе, включително и източната крепостна стена, която сега е скрита от растителност. В зависимост от разкопките идния месец ще се прецени дали да се разкопава цялата площ.

Напрегната е програмата на пловдивските археолози това лято. Най-голямата част от тях начело с арх. Жени Танкова работят на Голямата базилика. В момента се разчиства достъпът до оная част от базиликата, която остава скрита по отсечката на бул. „Княгиня Мария- Луиза“ до „Цар Борис Трети Обединител“, но багерите вече рушат асфалта и археолозите всеки момент ще бъдат на ход. Очаква се тяхната работа да приключи до края на годината или началото на следващата година, след което ще има приемателна комисия и съответно започват работите по консервацията и реставрацията.

Пловдив е град, в чийто център рядко се случва да се копае безпроблемно. Така двама археолози от музея следят новото строителство, единият обект в момента е в подстъпите на Стария Пловдив, а арх. Мая Мартинова неотлъчно бди над изкопните работи на ЕВН, които прокарват в центъра тръби за парно.

На бул. „Васил Априлов“ през пролетта изкопните работи вече бяха спирани заради находки. Впрочем при подобна дейност преди две години, изкопи на основи за нова сграда в подстъпите на Стария Пловдив, бе открит некропол. Ръководител на разкопките беше арх. Елена Божинова.

Ставаше дума за християнско гробище от 15-17 век, в който бяха открити запазените скелети на 230 души. Последните осем бяха извадени преди месец при довършителни изкопни работи. Поне при осем от погребенията се забелязват следи от особено отношение – тухла в устата, завързани крака, тежести. Всичко това говори за т.нар. „вампири“ или усилия на живите да попречат на мъртвия да възкръсне…

Очаква се останките на всички открити християни да бъдат погребани в Централни гробища в Пловдив със съответната религиозна церемония до края на годината, има отделено място за тях.

Сред важните обекти на Регионалния археологически музей е и могилата Малтепе до село Маноле. В момента там се провеждат геофизични проучвания на околната площ от 30 дка, където община Марица смята да строи по проект, финансиран от Норвежката програма, център за експериментална археология и културен туризъм.

Източник: iNEWS

Първа копка на „Музей на открито Малтепе“, област Пловдив

Във връзка с изпълнението на Проект „Музей на открито Малтепе“, финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 24-10М1-45 от 28.08.2015г., имаме удоволствието да Ви поканим на официална церемония, свързана с първа копка на обекта. Цялата публикация „Първа копка на „Музей на открито Малтепе“, област Пловдив“


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721