Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
юни 2016 – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЗЕЙ НА ОТКРИТО В С. МАНОЛЕ


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026

dogovor_1

На 10 юни 2016г., след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, кметът на община Марица г-н Димитър Иванов и представителят на „МАЛ ТЕПЕ 2016“ ДЗЗД подписаха договор за извършване на „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“, мест. Малтепе, в землището на с. Маноле, община Марица, която дейност се изпълнява по проект „Музей на открито Малтепе“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-45 от 28.08.2015г., по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Договорът за инженеринг е на стойност 1 428 164,96 лв. с ДДС и включва следните дейности:

  • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект с количествено-стойностни сметки по съответните части;
  • Изпълнение на строително–монтажните и консервационно-реставрационните работи, съгласно одобрения от компетентните органи инвестиционен проект.
  • Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта.

Очаква се техническият проект да е готов в рамките на 20 календарни дни от подписването на договора, а строителството да продължи не повече от 160 дни.

Допълнителна информация относно проектирането и изпълнението на обекта ще бъде публикувана на интернет страницата на проекта www.maltepe.bg
Очаквайте подробности!


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721