Warning: Undefined array key "remove_page_param_from_query" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1331

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php:1331) in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 374

Warning: Undefined array key "cookie_samesite_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 377

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1206
август 2015 – Проект "Музей на открито Малтепе"
Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 527

Превръщат могилата „Малтепе“ край с. Маноле в музей на открито


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1026
договор за Малтепе
Договорът беше подписан от кмета на община „Марица” Димитър Иванов и директора на Дирекция „Европейски програми и проекти“ в Министерството на културата Ангел Ангелов

Могилата „Малтепе“ край с. Маноле, община Марица, обл. Пловдив, е най–голямата надгробна могила на територията на България, тя е и част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.
 
В Министерство на културата – Програмен оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с община Марица по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“.

Отпуснатото финансиране е на стойност 805 961, 61 евро, а продължителността за изпълнение на проекта е 18 месеца. Подписите си под договора поставиха кметът на Община „Марица“ Димитър Иванов и директорът на Дирекция „Европейски програми и проекти“ в Министерството на културата Ангел Ангелов.

Проектът „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ“ е насочен към превръщането на археологическия обект край с. Маноле в туристическа атракция, което ще допринесе за повишаване на обществения интерес към село Маноле и намиращите се около него културно-исторически обекти, които също представляват интерес от историческа и културологическа гледна точка.

Могилата „Малтепе“ в исторически план е изключително важен обект на културната история на България и недвижима културна ценност съгласно чл. 146 от Закона за културно наследство (ДВ, бр. 19, 2009 г.) и Разпореждане № 1711/22.10.1962 г. на Министерския съвет. Могилата е регистрирана като недвижима културна ценност – археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ под Регистрационен N: 10001496. Могилата „Малтепе“ е разположена на 171 м надморска височина. Това е и най-голямата надгробна могила на територията на България с размери – диаметър 90 м и височина 22 м. Могилата „Малтепе“ е и част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Върху по-голяма част от могилния насип през 2003 г. са извършени геофизични проучвания от Регионален археологически музей – Пловдив и специалисти на Националния археологически институт при БАН, в резултат на което е установено наличието на различни типове гробни съоръжения. Могилата представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк ІІ, съюзник на римските императори, и членове на неговата фамилия. Създаването на музей на открито е адекватният и оригинален по същността си способ, който ще представи пред българските и чуждестранни туристи една реконструкция на древните религиозни вярвания и погребалните практики на тракийските владетели, управлявали царството на Одрисите и Филипопол в периода І в. пр.Хр. – ІІІ в. сл.Хр.

Проектът се изпълнява в партньорство с Областна администрация Пловдив и Регионален археологически музей – Пловдив. Предстои обявяване на открита процедура по ЗОП за инженерингово изпълнение.


Warning: Undefined array key "add_ai_to_all_pages" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 703

Warning: Undefined array key "enable_content_filter" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 713

Warning: Undefined array key "add_ai_external_local" in /home/maltepeb/public_html/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 721