Открити уроци за учащи се

Образователен пакет „Кръвта, която тече във вените ни“

Тази образователна програма съчетава играта с научната информация, а   основната и задачи  е да пробуди родовата памет на подрастващите и да  ги запознае  с мъдростта на предците ни. Разработена е на няколко  нива  с различни теми съобразно възрастовите особенности на учениците.  Децата са не само наблюдатели, а и активни участници в образователния процес, като стремежа е да провокираме у тях по-голям интерес към историята и археологията, като създадем една привлекателна и достъпна учебна среда.  Практическите занимания по древни занаяти развиват творческите умения на подрастващите и формират у тях трайни интереси и потребности.

Предназначен е за групови посещения на учащи се до 20 човека и включва:

  • Разглеждане на експозицията на КИЦ „Малтепе“
  • Прожектиране на образователен филм, представящ интересни факти от бита и културата на траките
  • Тематични образователни игри. Под формата на игри със състезателен характер, учащите с лекота усвояват и запомнят конкретни факти за траките, визуализират предмети, ползвани от тях в бита им, оцветяват глинени съдове, моделират с глина.

Награда за победителите