Информация за обекта

През 2015г. общ. Марица стартира проект „Музей на открито Малтепе“, благодарение на който до могилата вече има построен модерен културно-информационен център. Проекта е изцяло безвъзмезно финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ финансирана от финансофия механизъм на европейското икономическо пространство. Изградената многофункционална сграда е със застроена площ от 790кв.м. с информационен център, зала за експозиции, заседателна и конферентна зала и е обосовено помещение за учебна археология. Информационният център разполага с мултимедийно оборудване, даващо възможност за използване на модерни похвати за представяне на съдържание чрез звук, картина и светлина. Обособена е учебна част, включваща, конферентна зала и зала за учебна археология и занаяти. На разположение на посетителите е предоставено професионално оборудване: глиномес, грънчарско колело, маси за учебна археология, а така също пещ за изпичане на глината и вертикален стан за тъкане. В работилниците по древни занаяти с предварително записване всеки сам може да изготви своя античен съд или атрибут. За удобство на посетителите е изграден паркинг (вкл. и за хора с увреждания).